ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Σεμινάρια
Περιεχόμενα
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής - PH461 (ELMO)

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αποσκοπεί να δώσει μια πρώτη άμεση αίσθηση θεμάτων έρευνας που διεξάγονται στις επισυναπτόμενες τέσσερις ενότητες σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Φυσικού Τμήματος και του ΤΕΤΥ. Στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος, κάθε Τετάρτη 15:00 - 17:00 στην αίθουσα σεμιναρίων 1 του ΙΤΕ, γίνονται παρουσιάσεις θεμάτων που άπτονται του τομέα οπτοηλεκτρονικής-λέιζερ. Επιπλέον, οι φοιτητές (σε ζεύγη) αναμένεται να εκτελέσουν πέντε εργαστηριακές ασκήσεις που εμπίπτουν και στις τέσσερις θεματικές περιοχές που επιλέγονται από τον επισυναπτόμενο κατάλογο ασκήσεων. Η διάρκεια που αφιερώνουν σε κάθε άσκηση είναι (μαζί με τη σχετική ενημέρωση) τυπικά 10-12 ώρες. Για κάθε άσκηση ετοιμάζεται αναφορά σε μορφή επιστημονικής εργασίας που παραδίδεται στους υπεύθυνους των εργαστηριακών ασκήσεων προς βαθμολόγηση. Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων, κάθε φοιτητής μεμονωμένα προετοιμάζει και κάνει δημόσια προφορική παρουσίαση κάποιου επίκαιρου θέματος στο τομέα οπτοηλεκτρονικής - λέιζερ, που βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ/ερευνητών.

Ο ακαδημαϊκός φόρτος εργασίας του μαθήματος ειναι 7 (επτά) ECTS.

Διδάσκων:

Κώστας Φωτάκης
E-mail: fotakis@iesl.forth.gr
Τηλέφωνο: +30-2810391315

Ειδικές Διαλέξεις σε σύγχρονα θέματα Βιο-φωτονικής


© 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr