ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Σεμινάρια
Περιεχόμενα
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής

Περιεχόμενα Μαθήματος:

 1. Διαγνωστικές Τεχνικές
  • Φασματοσκοπία Laser
  • Τεχνικές Πολυφασματικής Απεικόνισης
  • Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας
  • Τεχνική pump-probe
 2. Συστήματα Laser
  • Τεχνολογία Laser Αερίου (Excimer)
  • Laser Στενών Παλμών - Μέτρηση Διάρκειας Παλμού
 3. Μικρο / νανο Επεξεργασία Υλικών
  • Μηχανισμοί Φωτοαποδόμησης Υλικών
  • Ανάπτυξη Λεπτών Φιλμ
  • Επιφανειακές Επεξεργασίες
  • Μικροστερεολιθογραφία
 4. Εφαρμογές
  • Βιο-ιατρικές Εφαρμογές
  • Νανοδομικά Υλικά
  • Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (XRD, Προφιλομετρία κ.α.)
  • Εφαρμογές στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

© 2003 - 2008 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr