ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Σεμινάρια
Περιεχόμενα
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής

Ασκήσεις

(2013-2014)

  1. Φθορισμός επαγόμενος από laser (LIF)

Α. Σελίμης

1319

selimis@iesl.forth.gr

Μ. Συγλέτου

1381

masyg@iesl.forth.gr

  1. Φασματοσκοπία εκπομπής φάσματος (LIBS)

Δ. Άγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Π. Σιώζος

1345

psiozos@iesl.forth.gr

  1. Τεχνικές πολυφασματικής απεικόνισης

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

Β. Παπαδάκης

1267

billyp@iesl.forth.gr 
  1. Οπτικές ίνες, Φωτονικά υλικά, Διατάξεις

Σ. Πισσαδάκης

1348

pissas@iesl.forth.gr

Μ. Κωνσταντάκη

1324

mkonst@iesl.forth.gr

  1. Τεχνική pump-probe - Μελέτη ταχέων διεργασιών

Π. Λουκάκος

1382

 

loukakos@iesl.forth.gr

Κ. Καλπούζος

1471

kalpouzo@iesl.forth.gr

 

  1. Εφαρμογές Οπτικής Μετρολογίας (διάγνωση δομικής αρτιότητας)

Κ. Χατζηγιαννάκης

1120

kostas@iesl.forth.gr

Ε. Μπερνικόλα

1219

ebern@iesl.forth.gr
  1. Τεχνικές μικροστερεολιθογραφίας

Μ. Φαρσάρη

1342

mfarsari@iesl.forth.gr

Β. Μελισσανάκη

1381

melvas@iesl.forth.gr

  1. Επιφανειακές επεξεργασίες - Βιομιμητικές επιφάνειες

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Χ. Σιμιτζή

1373

simitzi@iesl.forth.gr

  1. Βιο-υλικά - Μηχανική ιστών

Α. Ρανέλλα

1319

ranthi@iesl.forth.gr

Χ. Σιμιτζή

1373

simitzi@iesl.forth.gr

10. Βιο-ιατρικές εφαρμογές λέιζερ
α. Μη γραμμική απεικόνιση

Γ. Φιλιππίδης

1320

filip@iesl.forth.gr

Β. Πετανίδου

1323

barbara@iesl.forth.gr

     β. Οπτική τομογραφία

Γ. Ζαχαράκης

1922

zahari@iesl.forth.gr

Α. Ζαχαρόπουλος

1922

azacharo@iesl.forth.gr

11. Νανοδομικά υλικά και Εφαρμογές

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Α. Λάππας

1344
1349

lappas@iesl.forth.gr

12. Εφαρμογές λέιζερ στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Β. Πουλή

1870

ppouli@iesl.forth.gr

Α. Μελεσανάκη

1134

alina@iesl.forth.gr

13. Εφαρμογές σκέδασης Raman σε έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δ. Άγγλος

1154

anglos@iesl.forth.gr

Α. Φιλιππίδης

1345

filagg@iesl.forth.gr

14. Φωτοαποδόμηση πολυμερών

Α. Σελίμης

1319

selimis@iesl.forth.gr

Μ. Συγλέτου

1381

masyg@iesl.forth.gr

15.Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών (AFM, προφιλομετρία και οπτικές ιδιότητες)

Ε. Στρατάκης

1274

stratak@iesl.forth.gr

Α. Μανουσάκη

1126

manousa@iesl.forth.gr

16. Εφαρμογές φασματοσκοπίας υπεριώδους-ορατού

Α. Σελίμης

1319

selimis@iesl.forth.gr

Μ. Συγλέτου

1381

masyg@iesl.forth.gr

Διδάσκοντες: Κώστας Φωτάκης (1315) e-mail: fotakis@iesl.forth.gr
Ανθή Ρανέλλα (1319) e-mail: ranthi@iesl.forth.gr
Αλέξανδρος Σελίμης (1319) e-mail: selimis@iesl.forth.gr
Μαρία Συγλέτου (1381) e-mail: masyg@iesl.forth.gr© 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr